bg_facnps_81m

Výsypný vůz Facnps 81 m³

Čtyřnápravový výsypný vůz, určený pro transport materiálu, jako např. uhlí, s oboustranným výsypem. Vůz je konstruován pro provoz v "S" - režimu a pro klimatické podmínky -20°C až +45°C.

Vůz odpovídá požadavkům TSI WAG, platné UIC-směrnici, ERRI (ORE) a všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů v mezinárodní přepravě AVV, až do zátěže na dvojkolí do 22,5 t.

Naložení vozu probíhá shora. Rozměry otvoru pro nakládání činí 1.600 x 16.800 mm. Z každé čelní strany jsou ovládány 4 klapky - každá zvlášť. Vykládání vozu lze dávkováním na dopravní pás, pomocí propadla do bunkru mezi koleje a pomocí výklopného skluzného žlabu (pomocná výsypka) do bunkru přes koleje. Design, výroba a vybavení podle TSI, UIC a AVV.

Vůz je vybaven podvozky typu Y25Ls1-K.

Spodek vozu je svařená rámová konstrukce z oceli, tvořená plechy, širokou ocelí, válcovanými, resp. ohýbanými profily dle EN - norem.

Skříň vozu je svařovaná konstrukce převážně z plechů tl. 5 mm vyztužena válcovanými, resp. ohýbanými profily dle EN - norem.

Vůz je vybaven pneumatickou brzdou KE-GP-K12". Pneumatická brzda je při plném ložení pro S-režim a při prázdném pro SS-režim.

Provedení brzdy sestává z manuálního "G-P" přestavovače a manuálního přestavovače, prázdný-naložený, podle UIC 541-04 a 543.

Hlavní technické parametry

Hmotnost na nápravu max.Jurid 816 M (320x80)
PodvozekY 25 Ls1-K
BrzdaKE-GP-K12\"
Vzdálenost středů otočných čepů16 600 mm
Délka přes nárazníky21 640 mm
Ložná hmotnost63,5 t
Vlastní hmotnost vozu26,5 t ± 450kg
Ložný prostor81 m3