bg_faccns_48m

Výsypné vozy

Čtyřnápravové kryté výsypné vozy pro přepravu sypkých hmot:

Výsypná kolejová vozidla (výsypné vozy) LEGIOS slouží pro přepravu sypkých volně ložených hmot vyžadujících různý stupeň ochrany před povětrnostními vlivy. Mají vnitřní nátěr vhodný i pro přepravu potravinářského zboží. Výsypné vagony jsou konstruovány pro nakládku zboží vlastní gravitací, dávkováním, podle volby obsluhy. Výsypný železniční vůz je v zavřeném stavu odolný proti vniknutí vody a prachového sněhu do ložného prostoru.