bg-2-revize_vagonu2

Servis vozů - Opravy a revize

LEGIOS si při opravách vozů zakládá na vysokých standardech: dodržování kvality, spolehlivost, rychlost a bezpečnost.

Revize vagónů a lokomotiv

LEGIOS svým zákazníkům i externím firmám nabízí opravárenské kapacity na revize vozů a lokomotiv, které činí přibližně 3 000 revizních oprav ročně, z toho cca 500 vozů kotlových. LEGIOS vlastní oprávnění pro Českou republiku a zahraničí a je certifikovaným střediskem firmy Knorr-Bremse SfSF GmbH a DAKO-CZ v oblasti oprav brzdových zařízení.

Opravy dieselových a elektrických lokomotiv

Oprava hnacích vozidel má v LEGIOS více než 120letou tradici. Po slavné éře parních lokomotiv nastoupily počátkem 80. let minulého století na jejich místa lokomotivy novodobých trakcí. Postupem doby byly zahájeny opravy i u všech moderních řad lokomotiv elektrických a dieselelektrických.

Opravy parních lokomotiv

Výroba kotlů pro parní lokomotivy - LEGIOS vyrábí celé kotle pro parní lokomotivy. U některých parních lokomotiv je oprava kotle z důvodu rozsahu poškození nemožná a je nutno vyrobit nový kotel podle originálního modelu.

Výroba a opravy spalovacích motorů lokomotiv

Komplexn​í renovace motorů typu K6S310DR, K6S230DR, K12V230DR, K12V170DR, 14 D40, 5D49, MTU 8V 183 TE12, 12 KVD 21 AL, 12 KVD 21 A-3, 12 KVD 21-3, GM 12-567C,...

Opravy elektrických strojů a zařízení

LEGIOS vykonává opravy elektrických točivých strojů (motorů, alternátorů, dynam, pomocných motorů) od jednoduchých oprav až po generální opravy.

Strojní obrábění

Jsme schopni vyrábět široký sortiment náhradních dílů a jednotlivých komponentů, stejně jako komplexnější výrobky na základě předložené technické dokumentace.

Mobilní servisní středisko

Koncem roku 1997 bylo v LEGIOS zřízeno mobilní servisní středisko s cílem pomoci provozovatelům lokomotiv a železničních vozů při odstraňování závad vzniklých na vozidlech během provozu na tratích ČD. Během uplynulých let potvrdilo toto středisko při mnohých výjezdech a zásazích svůj význam.

Nadstandartní povrchová úprava

Základním předpokladem pro docílení kvalitní povrchové úpravy je otryskání lokomotiv a vozů před provedením nátěru. 

Zkoušky bezpečnosti cisternových vozů

Provádíme prohlídky, zkoušky a revize vzduchojemů, vnitřní revize, tlakové zkoušky apod. na železničních vozech pro přepravu bezpečných látek a látek dle RID.

Defektoskopické kontroly

LEGIOS je držitelem oprávnění k defektoskopickým kontrolám a pracovníci jsou držiteli certifikátu, který odpovídá normě EN 473 a vyhlášce Mezinárodní železniční unie UIC 960 V.

LEGIOS si při opravách vozů zakládá na vysokých standardech,

mezi které patří: dodržování kvality, spolehlivost, rychlost a bezpečnost. Mezi samozřejmé předpoklady patří i rozsah našich oprávnění pro celou Evropu, Rusko a Turecko.
 
Bezpečnost není snad v žádném jiném oboru důležitější než u drážních vozidel. LEGIOS svým zákazníkům poskytuje spolehlivou údržbu a opravárenské služby pro všechny vozy v těchto segmentech:
 • Opravy, údržba a revize všech typů lokomotiv a vagónů podle daných norem
 • Revize a generální prohlídky, kontrola brzd a odstraňování škod způsobených haváriemi
 • Kompletní prohlídky, zkoušky a revize vzduchojemů, vnitřní revize, tlakové zkoušky na železničních vozech pro přepravu bezpečných látek a látek podle RID
 • Opravy a revize jednotlivých konstrukčních celků lokomotiv, jako jsou nárazníky, šroubovky, díly a zařízení brzdy, pružnice a dvojkolí
 • Generální opravy hydraulických tlumičů kmitání: LEGIOS disponuje specializovaným pracovištěm na generální opravy hydraulických tlumičů řady TB, TBC, TBS a TE v počtu až 10 000 ks ročně
 • Revize a opravy podvozků, dílů brzd, chladicích soustav, hydrostatických pomocných pohonů
 • Revize a opravy dvojkolí a převodových sestav dvojkolí i naftových motorů a hydraulických pohonů
 • Modernizace řídicích a/nebo pneumatických systémů lokomotiv
 • Dovybavení řízením na vysílačku, posunovacími spřáhly, traťovým zařízením drah
 • Modernizace a remotorizace
 • Tryskací a lakýrnické práce