bg-2-revize_vagonu2

Revize vagónů a lokomotiv

LEGIOS svým zákazníkům i externím firmám nabízí opravárenské kapacity na revize vozů a lokomotiv, které činí přibližně 3 000 revizních oprav ročně, z toho cca 500 vozů kotlových. LEGIOS vlastní oprávnění pro Českou republiku a zahraničí a je certifikovaným střediskem firmy Knorr-Bremse SfSF GmbH a DAKO-CZ v oblasti oprav brzdových zařízení.

LEGIOS poskytuje revize a revizní opravy pro všechny vozy:

  • Revize všech typů lokomotiv a vagónů podle daných norem
  • Kompletní prohlídky, zkoušky a revize vzduchojemů, vnitřní revize, tlakové zkoušky na železničních vozech pro přepravu bezpečných látek a látek podle RID
  • Revize jednotlivých konstrukčních celků lokomotiv, jako jsou nárazníky, šroubovky, díly a zařízení brzdy, pružnice a dvojkolí.
  • Revize podvozků, dílů brzd, chladicích soustav, hydrostatických pomocných pohonů
  • Revize dvojkolí a převodových sestav dvojkolí i naftových motorů a hydraulických pohonů