bg_sggrss80

Plošinový kloubový vůz řady Sggrss 80´

Šestinápravový kloubový vůz je určen pro přepravu velkoobjemových kontejnerů délky 20', 30', 40' a výšky 8' a 8' 6" dle vyhlášky UIC 592-1 a 2.
 
Uprostřed vozu se v oblasti kloubu nachází přechod. Vůz odpovídá vzhledem k přechodu na trajekty vyhláškám UIC, přičemž může pojíždět úhel nájezdu rampy trajektu až do 1°30´ při poloměru oblouku min. 120 m. V každém stavu naložení může pojíždět po vlečce s poloměrem oblouku min. 75 m a prázdný je vhodný pro pojíždění ze svážného pahrbku, jehož profi l je stanoven ve vyhlášce UIC 522. Vůz je vhodný pro maximální rychlost 120 km/h a může být provozován s maximální hmotností na nápravu 22,5 t. Maximální hmotnost na nápravu v režimu brzdy S a SS se řídí podle podmínek jednotlivých železničních sítí, na kterých je vůz provozován.
 
Spodek vozu
 
Vůz odpovídá pevnostním podmínkám dle EN 12 663, UIC 577, ERRI B12/RP 17. Spodek vozu sestává ze dvou svařovaných ocelových konstrukcí, které se skládají vždy ze dvou vnějších nosných podélníků, které jsou příčníky spojeny do nosného rámu. Spojení obou článků vozu se skládá z kloubu typu Talbot a bočních kluznic.
 
Použité plechy a válcované, resp. ohýbané profi ly jsou u hlavních nosníků z oceli se zaručenou mezí kluzu v tahu 355 MPa, u ostatních dílů z oceli se zaručenou mezí kluzu v tahu 235 MPa.
 
Vůz je vybaven kontejnerovými prvky pro usazení kontejnerů, které slouží k uchycení různých velikostí kontejnerů a výměnných nástaveb na voze. Vůz je dle vyhlášky UIC 530-1 připraven pro montáž automatického spřáhla.
 
Všechny konstrukční díly, které přečnívají z ložné plochy, jsou sklopné nebo výkyvné.

Hlavní technické parametry

Podvozek3 × Y25 Ls(s)d1-K
Vzdálenost středů otočných čepů2 × 10 580 mm
Hmotnost loženého vozu135 t
Délka přes nárazníky26 700 mm
Ložná hmotnost107 t
Vlastní hmotnost vozu28 t
Rozchod1 435 mm
Rozvor podvozku1 800 mm
Jmenovitý průměr kola920 mm
Ložná šířka2 438 mm
Ložná výška1 155 mm
Maximální hmotnost na nápravu22,5 t
Min. poloměr oblouku75 m