bg-2-revize_vagonu2

Opravy parních lokomotiv

Výroba kotlů pro parní lokomotivy - LEGIOS vyrábí celé kotle pro parní lokomotivy. U některých parních lokomotiv je oprava kotle z důvodu rozsahu poškození nemožná a je nutno vyrobit nový kotel podle originálního modelu.

Opravy a výroba listových pružníc - LEGIOS opravuje a vyrábí listové pružnice pro parní historické lokomotivy.
 
Výroba olovníků - K dalším, velmi specifickým, produktům LEGIOS patří olovníky pro parní lokomotivy. Na konstrukci olovníků se provedla konstrukční změnu spočívající v tom, že olovníky jsou nerozebíratelné. Tělesa olovníků tudíž nelze po vytavení opakovaně použít, což je ale jen zdánlivou nevýhodou, uváží-li se, že těleso vytaveného olovníku je prakticky vždy narušeno korozí a opalem a profil závitu bývá deformován. Použitím vždy nových těles je zaručeno spolehlivé přilnutí vlitku a zabrání se tím i neodbornému novému vylití. Tím jsou zaručeny předepsané parametry tohoto důležitého bezpečnostního prvku parních lokomotiv. Konstrukční úpravu schválil Drážní úřad Praha.