bg-2-revize_vagonu2

Opravy elektrických strojů a zařízení

LEGIOS vykonává opravy elektrických točivých strojů (motorů, alternátorů, dynam, pomocných motorů) od jednoduchých oprav až po generální opravy.

Elektrické točivé stroje

Při opravách se jedná o demontáž, vyčistění (tlakové mytí teplou vodou s odmašťovacími přísadami a sušení ve vakuové komoře), kompletní opravu.
 
V případě potřeby je zabezpečována renovace otvorů uložení kluzných tlapových ložisek v tělesech trakčních motorů s následným opracováním na výkresové rozměry.
 
Kompletní renovace kluzných ložisek pro uložení dvojkolí ve statoru trakčního motoru na všech opravených strojích se vykonávají zkoušky podle platných předpisů a norem.
 

Opravy statorů

  • periodické opravy statorů, mechanická a elektrická oprava, renovace ložiskových štítů
  • generální opravy statorů - výměna statorových cívek
 

Zkoušky, měření a kalibrace elektrických strojů

Před vlastním zkoušením se provádí mechanický záběh elektrických točivých strojů pro kontrolu chvění, tlaku a správného chodu ložisek v chodu naprázdno.
 
Při všech elektrických točivých strojích se vykonává zkouška oteplovací, komutační, zvýšenými otáčkami, měření charakteristik, odolnost přiloženým napětím.
 

Dynamické vyvažování rotačních těles

Dynamické vyvažování rotorů trakčních motorů, pomocných motorů a jiných rotačních těles od hmotnosti 0,5 kg do 5 t a do průměru max. 2000 mm.
 

Elektrické netočivé stroje

  • Silová elektrická zařízení lokomotiv, tramvají a trolejbusů
  • Výkonové usměrňovače
  • Měřící přístroje
  • Polovodičové výkonové prvky