bg-2-revize_vagonu2

Nadstandartní povrchová úprava

Základním předpokladem pro docílení kvalitní povrchové úpravy je otryskání lokomotiv a vozů před provedením nátěru. 

Pro tyto účely je LEGIOS vybaven moderním tryskacím boxem. Po otryskání se doporučuje provést několikavrstvý nátěrový systém epoxidovými, polyuretanovými nebo akrylátovými nátěrovými hmotami. Tyto nátěrové systémy mají životnost až 10 let v závislosti na tloušťce nátěru a agresivitě prostředí, kterému jsou vystaveny.