bg-2-revize_vagonu2

Mobilní servisní středisko

Koncem roku 1997 bylo v LEGIOS zřízeno mobilní servisní středisko s cílem pomoci provozovatelům lokomotiv a železničních vozů při odstraňování závad vzniklých na vozidlech během provozu na tratích ČD. Během uplynulých let potvrdilo toto středisko při mnohých výjezdech a zásazích svůj význam.