bg-volna-mista

Historie Svářečské školy

 1988

Založení svářečské školy pod společností  LOSTR a.s.

 1992

Navázání spolupráce s Českou svářečskou federací (CWS ANB)

 1993

Zahájení součinnosti se zkušební organizací DOM – ZO 13 se sídlem v České Třebové, svářečští pracovníci vycvičení v Naší svářečské škole získávají odborné znalostmi v oblasti tavného spojování a dělení kovových materiálů stejně jako jejich kolegové ze zbytku evropy a celého světa

 2005

Zisk oprávnění svářečské školy k rozšíření výuky o polo-automatizované a automatizované svařování

 2011

Rozšíření školících center o pracoviště v Nymburce - svářečské školy firmy jsou k dispozici jak zaměstnancům firmy, tak i široké veřejnosti z celé republiky, škola disponuje všemi dosud známými a dostupnými technologiemi pro dělení a spojování kovových materiálů

 2012

Přechod svářečské školy pod společnost LEGIOS Loco a.s.