bg_zacns_95m

Cisternový vůz řady Zacns 95 m³

Čtyřnápravový podvozkový cisternový vůz je určen pro přepravu kapalných látek podle RID.

Spodek vozu

Svařovaná páteřová konstrukce je složená ze dvou představků spojených dvěma profi ly IPE 270. Na představcích, které jsou shodné délky 1 900 mm podle doporučení předpisu UIC, jsou umístěny 4 ks sedel pro připevnění cisterny. Kostra spodku má prostorovou a pevnostní přípravu pro zabudování automatického spřáhla. Na každé boční straně jsou dva háky na vlečné lano. Použité plechy a válcované, resp. ohýbané profi ly jsou u hlavních nosníků z oceli se zaručenou mezí kluzu v tahu 355 MPa, u ostatních dílů z oceli se zaručenou mezí kluzu v tahu 235 MPa. Uvedené materiály odpovídají svojí konstrukční teplotní úrovní třídě vnější teploty Ts (-25 až +45 °C).
Tlaková nádoba železniční cisterny

Cisterna o objemu 95 m3 je svařená ze dvou klenutých den a několika lubů, je symetricky lomená v polovině v podélném směru se sklonem 1°. Cisterna je vyztužena šesti prstenci proti působení vnějšího přetlaku. Cisterna odpovídá normám EN, ČSN a předpisu RID. Nádrž cisterny je vybavená výpustným zařízením umístěným pod hladinou přepravované látky, které je tvořeno 3 uzávěry.

V horní části cisterny je umístěn průlez DN 500 se sklopným víkem dle EN 12 561 část 6, hrdla DN 150 a DN 80 osazené rychlospojkou GP DN 80 Flexotech. Pomocí těchto hrdel lze v nádobě vyvodit přetlak z vnějšího zdroje za účelem provedení zkoušky nádoby nebo tlakového vyprazdňování.

Hlavní technické parametry

PodvozekY25 Ls1-K
Vzdálenost středů otočných čepů11 460 mm
Délka přes nárazníky16 500 mm
Objem95 m3
Rozchod1 435 mm
Délka vozu přes čelníky15 260 mm
Rozvor podvozku1 800 mm
Jmenovitý průměr kola920 mm
Max. šířka vozu3 125 mm
Min. poloměr oblouku35 m
Nejvyšší provozní rychlost při hmotnosti na nápravu 22,5 t100 km/h
Nejvyšší provozní rychlost v prázdném stavu120 km/h
Výška ložné podlahy od TK4 290 mm