bg_zacns_85m

Cisternový vůz řady Zacns 85 m³

Čtyřnápravový podvozkový cisternový vůz o obejmu 85 m3 je určen pro přepravu nebezpečných látek podle předpisu RID, přepravovaných v kapalném stavu, s kódem cisterny L4BH a nižší.

Předností vozu je jeho nízká hmotnost - 22 300 kg, dosažená FEM optimalizací.

Maximální rychlost prázdného vozu je 120 km/h. Vůz odpovídá pevnostním podmínkám dle EN 12 663-2 (EN 12 663-1) a ERRI B12/RP 17.

Svařovaná páteřová konstrukce je složená ze dvou představků spojených dvěma profily UPE 270. Na představcích, které jsou shodné délky 1900 mm, podle doporučení předpisu UIC, jsou umístěny 4ks sedel pro připevnění cisterny. Kostra je vyrobená z materiálu S355 J2+N, dodaného podle EN 10025-2.

Vůz má na každé boční straně jeden hák na vlečné lano v oblasti hlavního příčníku na straně vozu s přechodovou lávkou. Na představku s ruční brzdou je umístěna roštová přechodová lávka. Výstup na plošinu umožňují dvojité roštové stupačky na obou stranách vozu.

Cisterna o objemu 85 m3 je uložena na sedlech. Sedla jsou k cisterně přivařená. Nádrž cisterny je svařená ze dvou klenutých den a několika lubů, je symetricky lomená v polovině v podélném směru se sklonem 1°. Použitý materiál lubů i den je P355N+N dle EN 10028-3. Cisterna je vyztužena čtyřmi prstenci proti působení vnějšího přetlaku. Cisterna odpovídá normám EN, ISO a předpisu RID.

Cisterna je pro vyprazdňování řešená ve 2 variantách:

  • Varianta A bez horního vyprazdňování
  • Varianta B vyprazdňování stoupací trubkou (příruba DN150/80)

Vůz je vybaven dvěma dvounápravovými podvozky typu Y25 Ls1-K s maximální hmotností na nápravu 22,5 t. Podvozky jsou opatřeny koly homologovanými pro mezinárodní provoz s certifikátem o shodě s TSI. V nabídce je také možnost použití bezčelníkových podvozků.

Vůz je vybaven tlakovou brzdou KNORR-SfS (KE-GP) s mechanickým přestavovačem G (režim nákladní) a P (režim osobní) pro režim brzdy S.

Vůz odpovídá nejnovějším platným předpisům podle evropské legislativy TSI, VSP, UIC.

Hlavní technické parametry

Zkušební tlak0,4 MPa
Hmotnost na nápravu max.22,5 t
PodvozekY25 Ls1-K
BrzdaKNORR-SfS (KE-GP)
Vzdálenost středů otočných čepů9 960 mm
Délka přes nárazníky15 000 mm
Ložná hmotnost67,7 t
Kód nádržeL4BH
Vlastní hmotnost vozu22,3 t