bg-certifikace

Certifikace společnosti Legios

LEGIOS vlastní mnohé důležité certifikáty a oprávnění.

Certifikát KINEX-001-001

Certifikát KINEX-001-001

Certifikát pro svařování ČSN EN ISO 3834-2-001-001

Certifikát pro svařování ČSN EN ISO 3834-2-001-001

Certifikát pro svařování dle předpisu ČD V95-001-001

Certifikát pro svařování dle předpisu ČD V95-001-001

Certifikát pro svařování kolejových vozidel DIN 15085-2 - Louny

Certifikát pro svařování kolejových vozidel DIN 15085-2 - Louny

Certifikát VPI-001-001

Certifikát VPI-001-001

HDS KV Defektoskopie - LN-001-001

HDS KV Defektoskopie - LN-001-001

HDS KV Defektoskopie - NY-001-001

HDS KV Defektoskopie - NY-001-001

Osvědčení ČD, a

Osvědčení ČD, a

Osvědčení ČD, a

Osvědčení ČD, a

Osvědčení SŽDC č

Osvědčení SŽDC č

Osvědčení ZSSK č

Osvědčení ZSSK č

ÚRŽD - Nedestruktivní zkoušení - p

ÚRŽD - Nedestruktivní zkoušení - p

ZSSK doplnenie rady OV do zoznamu

ZSSK doplnenie rady OV do zoznamu

Certifikát DB - defektoskopie-001-001

Certifikát DB - defektoskopie-001-001

Certifikát Legios Loco SVŠK

Certifikát Legios Loco SVŠK

TÜV SÜD Certifikát ČSN EN ISO 14001-2005 - 20.03.2017

TÜV SÜD Certifikát ČSN EN ISO 14001-2005 - 20.03.2017

TÜV SÜD Certifikát ČSN OHSAS 18001-2008 - 18.06.2018

TÜV SÜD Certifikát ČSN OHSAS 18001-2008 - 18.06.2018

TÜV SÜD Certifikát ISO 9001

TÜV SÜD Certifikát ISO 9001

EN TÜV SÜD Certifikate ČSN EN ISO 14001-2005 - 20.03.2017

EN TÜV SÜD Certifikate ČSN EN ISO 14001-2005 - 20.03.2017

EN TÜV SÜD Certificate ČSN OHSAS 18001-2008 - 18.06.2018

EN TÜV SÜD Certificate ČSN OHSAS 18001-2008 - 18.06.2018

EN TÜV SÜD Certifikate ISO 9001

EN TÜV SÜD Certifikate ISO 9001

DE TÜV SÜD Zertifikat ČSN EN ISO 14001-2005 - 20.03.2017

DE TÜV SÜD Zertifikat ČSN EN ISO 14001-2005 - 20.03.2017

DE TÜV SÜD Zertifikat ČSN OHSAS 18001-2008 - 18.06.2018

DE TÜV SÜD Zertifikat ČSN OHSAS 18001-2008 - 18.06.2018

DE TÜV SÜD Zertifikat ISO 9001

DE TÜV SÜD Zertifikat ISO 9001

Potvrdenie o odborno-technickej spôsobilosti ZSSK CARGO

Potvrdenie o odborno-technickej spôsobilosti ZSSK CARGO

Certifikace Legiosu

Kvalita u společnosti LEGIOS znamená více než běžná záruka kvality. Dlouhodobá spokojenost zákazníků je v centru pozornosti vedení firmy i všech zaměstnanců. LEGIOS usiluje o to, aby vyhověl technicky náročným požadavkům na výrobu a zajistil spolehlivost svých produktů při užití moderních výrobních procesů. Za samozřejmost LEGIOS považuje vynikající poprodejní servis a zákaznické služby v prvotřídní kvalitě.
 
Společnost zavedla nový systém řízení, jehož součástí je systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2008, environmentální systém řízení ČSN EN ISO 14001:2005 a systém řízení jakosti ISO 9001:2008.
 
LEGIOS vlastní tyto důležité certifikáty a oprávnění:
 

Firma LEGIOS vlastní ještě další certifikáty například:

 • Uznání od Eisenbahn-Bundesamt Bonn EBA k provádění svářečských prací na nádržích cisternových vozů pro přepravu nebezpečného nákladu podle RID.
 • Osvědčení vydané Drážním úřadem ČR o způsobilosti výrobce ke svařování cisteren železničních cisternových vozů určených pro přepravu nebezpečných látek podle předpisu RID.
 • Oprávnění od Úřadu pro regulaci železniční dopravy Bratislava D-8/2008 k nedestruktivnímu zkoušení drážních vozidel.
 • Oprávnění od Úřadu pro regulaci železniční dopravy Bratislava Zv-25/2011 k svařování drážních vozidel.
 • Oprávnění od Úřadu pro regulaci železniční dopravy Bratislava K-17/2008 k výrobě, montáži, opravám, rekonstrukcím a údržbě určených technických zařízení tlakových.
 • Certifikát od výrobce brzdových zařízení DAKO-CZ Třemošnice k opravám brzdových přístrojů DAKO.
 • Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2008
 • Systém jakosti ISO 9001:2008
 • Oprávnění k revizím vozů zařazených u ČD, Railion, ÖBB, ŽSR
 • Environmentální systém řízení ČSN EN ISO 14001:2005
 • LEGIOS – certifikovaným střediskem firmy Knorr-Bremse SfSF GmbH a DAKO-CZ v oblasti oprav brzdových zařízení
 • Osvědčení udělené ČD opravňující k opravám mechanických dílů podvozků železničních kolejových vozidel dle platných TP
 • Osvědčení udělené ČD opravňující k výrobě a opravám listových pružnic všech typů pro železniční kolejová vozidla dle platných TP
 • Řada dalších vlastních oprávnění pro Českou republiku a zahraničí